Εξετάσεις ΠΕΙ

Τα κεφάλαια του ΠΕΙ στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1.  Θεωρίες – Ερωτήσεις πολλάπλών επιλογών

  • Ενότητα 1: Εισαγωγή
  • Ενότητα 2: Ορθολογική Οδήγηση
  • Ενότητα 3: Κανονιστικές Ρυθμίσεις
  • Ενότητα 4: Πρόληψη Κινδύνων
  • Ενότητα 5: Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
  • Ενότητα 6: Αρχές Υγιεινής
  • Ενότητα 7: Οικονομικό Περιβάλλον – Μεταφορικές Εταιρίες
 2. Μελέτες Περίπτωσης

Βιβλία

Τα εγχειρίδια του ΠΕΙ μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (links)

 1. ΠΕΙ Φορτηγού
 2. ΠΕΙ Λεωφορείου

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Γιατί υπάρχει το Π.Ε.Ι.;

Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:

 • Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
 • Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
 • Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
 • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

Ποιοι πρέπει να κατέχουν Π.Ε.Ι.;

Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE.

Πόσα Π.Ε.Ι. υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.:

 1. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE.
 2. Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE.

Μπορώ να εργασθώ ως οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων χωρίς Π.Ε.Ι.;

Όχι, εκτός κι αν λόγω περιστάσεων υπαχθείτε σε κάποια εξαίρεση.

© 2015 ΣΕΚΟΟΜΕΕ (ADR) – ΣΕΚΑΜ ΑΘΗΝΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ